familynext-fc-logo-office-documenten

Digitaliseringsprogramma voor familiebedrijven in Overijssel

 

Beleid Provincie Overijssel

In de afgelopen vier jaar heeft Overijssel in haar beleid veel aandacht besteed aan het brede MKB. In het investeringsprogramma “Versterken van MKB en Ondernemerschap in Overijssel” is dit vertaald in een programma met zes actielijnen waaronder familiebedrijven. Omdat familiebedrijven vaak problemen ervaren met de bedrijfsopvolging en/of veelal een goede bestuursstructuur missen, vormden dit de kernelementen van het familiebedrijvenprogramma in de jaren 2016-2019.

MKB Deventer denkt mee

In het medio 2019 gesloten coalitieakkoord Overijssel is afgesproken om de ingeslagen weg te vervolgen en de komende jaren 2020 – 2023 de aandacht voor familiebedrijven te intensiveren. MKB Deventer heeft daarop het plan gemaakt voor een digitaliseringsprogramma als toevoeging in het familiebedrijvenprogramma. Tezamen is dit naar het rijk gegaan voor funding vanuit het programma MKB Deal. MKB Deventer is blij en trots dat de aanvraag vanuit provincie Overijssel 1 van de 8 gehonoreerde projecten is geworden uit 26 ingediende aanvragen.

Wat gaan we doen?

Inspiratiesessies met vouchers van 2.000 euro voor het vervolg.

Twintig Overijsselse familiebedrijvenondernemers met bewezen ervaring/succes in hun eigen bedrijf op het gebied van digitalisering/duurzaamheid zetten zich in voor 1-op-1 sessies met andere familiebedrijven om hen op weg te helpen. Tweehonderd Overijsselse ondernemers worden op deze wijze gedurende één of enkele dagdelen op managementvlak geholpen vernieuwingen op het gebied van digitalisering/duurzaamheid door te voeren. Om daadwerkelijke uitvoering te stimuleren wordt vanuit het project een kleine stimuleringsregeling beschikbaar gesteld (een derde deel van de kosten, max € 2.000) voor - een door de ondernemer zelf - geselecteerde (IT-)partij. De ondernemer heeft zelf de vrijheid een kennispartner in de arm te nemen mits deze 1 of meerdere aanbevelingen uit de adviezen van de geselecteerde kennisondernemer opvolgt.

Netwerkbijeenkomsten deelnemers.

Het netwerk van Overijsselse familiebedrijven in dit project ontmoet elkaar in gerichte bijeenkomsten rondom thema’s digitalisering en duurzaamheid.

 

Leren van elkaar kringen

In aanvulling op de activiteiten uit 1 en 2 worden de onderworpen uit de inspiratiesessies uitgediept in kleine kringen waarbij ondernemers van elkaar gaan leren met behulp van een moderator met epertise op dat vlak.

 

Jonge Bedrijfsopvolgers

Bedrijfsopvolgers tot 40 jaar (hooguit drie jaar verantwoordelijk voor familiebedrijf) kunnen voor investeringen gericht op duurzaamheid en digitalisering een provinciale bijdrage van maximaal € 20.000 ontvangen.

 

Interesse / aanmelden

Dit voorjaar wordt het programma gelanceerd. U kunt uw interesse in deelname aan dit project alvast kenbaar maken op kok.m.[antispam].@mkbdeventer.nl. Zodra het programma met de precieze voorwaarden actief wordt berichten wij u direct.

 

 

 


 
onderkant-banner-skyline-deventer