Na Corona: aan de slag met de Deventer economie

Geplaatst op 15-06-2020  -  Categorie: Blog

Na Corona: aan de slag met de Deventer economie

We zijn direct na de eerste Corona-weken ook aan de slag gegaan 

met de periode waarin we nu zitten. Er mag gelukkig meer, maar dit

betekent ook aanpassing van de steunpakketten. Corona heeft ook

een deuk geslagen in het ondernemers- en consumentenvertrouwen.

Investeringen worden (tijdelijk) on hold gezet om de situatie voor de

komende periode te overzien, ook consumenten zijn voorzichtiger met

het doen van uitgaven. Op individueel niveau heel begrijpelijk, maar

als iedereen dit doet dan komen we als lokale economie niet verder.

We hebben daarom gezamenlijk met de andere ondernemersorganisaties

in Deventer en Gemeente een plan gemaakt onder de

vlag van het DEP (Deventer Economisch Perspectief) dat juist op

het activeren van de investeringsbereidheid zit. In 2009 hadden we

met een vergelijkbaar plan veel succes bij het naar voren halen van

investeringen door vouchers beschikbaar te stellen. We verwachten

dit te kunnen herhalen. In het plan nemen we ook alle bestaande

stimuleringsregelingen voor de ondernemer mee. U staat verstelt

wat er zoal voor u op de plank ligt. We zijn in overleg met Provincie en

Gemeente om hier ook financiële ondersteuning voor te krijgen.

MKB Deventer heeft het overzicht en wijst u daarin graag de weg.

Vraag daarom een gesprek aan met één van onze medewerkers: Erik

de Boer of Marco Kok. Sowieso hebben we de afgelopen periode veel

contact gehad met bedrijven en dit gaan we pro-actief intensiveren de

komende periode. Wilt u ook een gesprek om uw opties voor vergroting

van uw business te verkennen, laat het ons weten. Wij zetten ons grote

netwerk graag voor u aan de slag.

Ook gaan we de komende periode actief aan de slag om online

bijeenkomsten te organiseren. Dat zijn bijeenkomsten voor leden met

een actueel thema maar ook netwerkbijeenkomsten om elkaar te

ontmoeten en te horen hoe het gaat en op te halen wat er leeft en

waar we als vereniging u kunnen ondersteunen.

Juist nu willen wij er voor u zijn en ons credo waar

maken in deze moeilijke tijden: Samen groeien

door Samen doen!

Kijk ook eens op onze vernieuwde

website www.mkbdeventer.nl

Ed den besten

Voorzitter MKB Deventer 
onderkant-banner-skyline-deventer